Presens – konferensen för dig som skriver i jobbet.

Språk och mångfald, Umeå Folkets hus, torsdag 6 oktober 2016

Årets program

08:30

Kaffe och registrering

09:00

Moderator Hanna Lindell hälsar välkomna

09:10

Foto av Johan Adolfsson

Du kan bara bli det du kan se

Johan Adolfsson

Slentrianmässiga och stereotypa bildval stänger ute människor och bidrar till att bevara ett ojämställt samhälle. Trots det är det få kommuner som arbetar genomtänkt med sin bildkommunikation. Gävle kommun ligger i framkant och har tillsammans med Genusfotografen utvecklat ett jämställt och inkluderande bildspråk. Kommunikationschef Johan Adolfsson delar med sig av problem, fördomar, utmaningar och praktiska lösningar.

10:00

Foto: Stockholms universitet

Flerspråkighet som resurs för individ och samhälle

Carla Jonsson

Hur kan flerspråkighet användas som resurs för individ och samhälle? I sitt föredrag berättar Carla Jonsson hur språkideologier och språkliga normer i samhället påverkar vår syn på språk och språkanvändning. Hur ser vi på att "blanda" språk i ett och samma samtal? Vilka dialekter tycker vi mest om? Vilken status tillskriver vi olika språk? Under sin föreläsning ger Carla exempel från hur flerspråkighet används som resurs bland barn och ungdomar i skolan och på fritiden, samt hur flerspråkighet används på arbetsplatser.

10:50

Paus med fika

11:10

Foto av Sara Lövestam

”Hur svårt kan det vara?”

Sara Lövestam

Hur lång tid kan det ta att lära sig säga "min urdruckna kopp"? Vad gör vi när vi inte förstår varandra och hur mycket kan en preposition egentligen ställa till med? I denna föreläsning får vi se svenskan ur andraspråksperspektivet i ett sfi-klassrum. Sara Lövestam berättar på sitt underhållande vis, med exempel ur livet och förklaringar i svenskans språksystem, om språket som dagligen sätter nya griller i huvudet på nya svenskar.

12:00

Lunch

13:00

Foto av Carlos Rojas

Dialekten som bara duger till att sälja bananer – eller?

Carlos Rojas

I samtalet om svenska språkets utveckling finns det ett fenomen som ofta blir föremål för missförstånd – miljonsvenskan. Dialekten som det senaste halvseklet utvecklats i miljonprogram och liknande områden blandas ihop med bruten svenska och ses av många som ett tecken på att den som talar det är svag i sitt språk. Vad ligger till grund för detta? Och vad får det för konsekvenser? Carlos Rojas tar med oss på ett resonemang med ögonblicksbilder, konkreta råd och iakttagelser från både vardagslivet, sitt tidigare arbete som journalist med fokus på miljonprogramsområden och sina nuvarande studier i samma områden.

14:00

Victoria Kawesa

Afrofobi och språket som våldsmedel

Victoria Kawesa

Vårt språk är ett mångsidigt och kraftfullt verktyg. Med språket kan vi inkludera och synliggöra människor och strukturer, men vi kan också exkludera, mörklägga och utöva makt. Vi kan till och med använda språket som våldsmedel – ett medel för att såra, kränka och förnedra. Victoria Kawesa, genusforskare vid Linköpings universitet, ger oss på årets Presens en inblick i det symboliska och verbala våldet som varje dag drabbar afrosvenskar. Hur kan språkvåld ta sig uttryck, och vilka strategier behövs för att förändra rasistiskt språkbruk och våld, kulturella normer och den institutionella rasismen?

14:50

Paus med fika

15:10

Rickard Domeij

Så skapar du en tillgänglig flerspråkig webbplats

Rickard Domeij

I dagens samhälle är vi många som kommunicerar och söker information via internet, och att texter ska vara tillgängliga för alla betyder något helt annat idag än vad det gjorde för några decennier sedan. Idag talas nämligen över 150 olika språk i Sverige och om information och tjänster inte anpassas utifrån människors språkliga behov riskerar många att hamna utanför nätsamhället. I sitt föredrag redogör Rickard Domeij för Språkrådets arbete med att ta fram en vägledning till myndigheter och andra organisationer med praktiska råd för hur de kan arbeta med flerspråkig webbinformation. Hur blir myndigheter eller organisationer tillgängliga för fler? På vilka språk behöver man skriva viktig information? Och vilka resultat har vägledningen gett så här långt?

16:00

Avslutande samtal med Hanna Lindell

16:30

Tack för idag!

Om årets föreläsare

I år samlar vi föreläsare på temat språk och mångfald.


Foto av Johan Adolfsson

Du kan bara bli det du kan se

Johan Adolfsson

Som nybliven kommunikationschef i Gävle kommun för tre år sedan blev Johan Adolfsson uppringd av en arg Gävlebo andra veckan på jobbet. Utskällningen riktade sig mot kommunens genusstereotypa, exkluderande och drömdödande bildval och det faktum att Johan var man och inte kunde göra något åt saken. Tre år senare är läget annorlunda. Tillsammans med Genusfotografen Tomas Gunnarsson har kommunen tagit fram en hand- och inspirationsbok i jämställd och inkluderande kommunikation.

Foto av Sara Lövestam

”Hur svårt kan det vara?”

Sara Lövestam

Sara Lövestam är författare, språkvetare och legitimerad sfi-lärare, som arbetat i elva år med svenska för invandrare. Hon har spelat in UR-serien "Tio lektioner i språkdidaktik" samt skrivit flera böcker, däribland "Grejen med verb". Dessutom är hon känd som domare i Sveriges Radios P1-program "Lantzkampen".

Foto: Stockholms universitet

Flerspråkighet som resurs för individ och samhälle

Carla Jonsson

Carla Jonsson är forskare och universitetslektor vid Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet. Hennes forskningsområden är flerspråkighet, språk i undervisningen, kommunikation på arbetsplatser, minoritetsspråk, samt språkideologier och språkliga normer i samhället. Carla Jonsson disputerade 2005 vid Umeå universitet med en avhandling om användning av två eller flera språk i samma samtal eller text, så kallad kodväxling. (Foto: Stockholms universitet)

Foto av Carlos Rojas

Dialekten som bara duger till att sälja bananer – eller?

Carlos Rojas

Carlos Rojas har arbetat i ett årtionde med att göra studier i miljonprogram och liknande områden. Sin bana började han dock som journalist, där han bland annat var med och startade tidskriften Gringo och blev en av de första att skriva i Metro och Aftonbladet på miljonsvenska.

Victoria Kawesa

Afrofobi och språket som våldsmedel

Victoria Kawesa

Victoria Kawesa är genusforskare vid Linköpings universitet där hon just nu skriver en avhandling om svart feminism och vithet. Hon är även lektor i genusvetenskap vid Södertörns Högskola, medrapportör till rapporten Afrofobi – kunskapsöversikt över afrosvenskarnas situation i dagens Sverige och ledamot i Stockholms stads råd för mänskliga rättigheter.

Rickard Domeij

Så skapar du en tillgänglig flerspråkig webbplats

Rickard Domeij

Rickard arbetar på Språkrådet som språkvårdare i svenska med ansvar för språkteknologi. Han är fil. dr i datorlingvistik med inriktning på datorstött skrivande och språket i digitala medier. Han är också en av dem som har arbetat fram Vägledningen för flerspråkig information, en skrift med praktiska riktlinjer för flerspråkiga webbplatser.

Välkommen med din anmälan! Sista anmälningsdag är 22 september.

Anmäl dig!
 • Mycket intressant och lärorikt. Fått mig att reflektera över ordval och språkets makt.

  Deltagare Presens 2015

 • Bra kompetensutveckling och inspiration.

  Deltagare Presens 2015

 • Jättebra! Härlig blandning på de olika föreläsningarna.

  Deltagare Presens 2015

 • Hur intressant som helst!

  Deltagare Presens 2014

 • Många nya insikter. Bra spridning av föredrag.

  Deltagare Presens 2014

 • Fick aha-upplevelser om saker som jag aldrig skulle ha reflekterat över tidigare, men som jag kommer att ha nytta av.

  Deltagare Presens 2014

 • Mycket intressant. Många ögonöppnare.

  Deltagare Presens 2014

 • Matnyttigt! Något som jag verkligen känner att jag tar till mig.

  Deltagare Presens 2013

 • Det märktes att föreläsarna visste vad de talade om. Användbart!

  Deltagare Presens 2013

 • Bra format med flera kortare seminarier och mycket bra föreläsare!

  Deltagare Presens 2013

 • Superinspirerande!

  Deltagare Presens 2013

 • Mycket intressant, gav mig lust att göra förbättringar hos oss.

  Deltagare Presens 2013

Gilla Presens på Facebook för att få de senaste nyheterna!

Presens arrangeras av Bättre Text. Vi på Bättre Text är språkkonsulter i svenska som på vetenskaplig grund hjälper företag och myndigheter att utveckla sina texter och sina skribenter. Våra kunder tar del av våra utbildningar och texttjänster för att stärka sitt varumärke, höja kvaliteten och samtidigt spara tid och pengar.

Presens arrangeras i samarbete med:

  Personlig information

  Organisationsinformation

Din anmälan är bindande. Vi kommer att behandla alla uppgifter konfidentiellt i enlighet med personuppgiftslagen (PUL) och vi kommer inte att sälja vidare eller lämna ut några uppgifter till tredje part.